تور زمینی وان ویژه ۲۰ خرداد

  • تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  • مدت اقامت از ۳شب
  • شروع قیمت با تخفیف از ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

جزئیات تور

  • شهر مبدأ: تهران
  • محل حرکت تور: تهران
  • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  • درجه سختی: سبک
تاریخ برگزاری یکشنبه / ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ۳شب
کد تور: 01
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰ خرداد
پایان: پنجشنبه / ۲۴ خرداد
ظرفیت: ۹ نفر
  • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان