همراه شماییم هر کجا که هستید

استانبول

istanbul
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 04
شروع: جمعه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 03
شروع: سه شنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: متوسط
محدوده سنی: ندارد
مدت مرخصی: ۴ روز
خدمات تور: پرواز ایرباس۶۰۰-۳۰۰ قشم ایر
اقامت هتل با خدمات صبحانه
گشت شهری
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی پوشش کرونا
لیدر فارسی
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: