پارک های استانبول

شرح

اولین پارک:

“پارک گلهان”است.

پارکی است که مخصوص تفریح خانواده است.گل های زیبایی که در پارک وجود دارد،درختانی که مانند پل است،جلوه ای زیبا به مغز آدم ها میدهد.

گلهان=گلخانه(Gülhane)

نمایی از ورودی پارک گلهان
نمایی از ورودی پارک گلهان
نمایی از فضای خروجی پارک گلهان
نمایی از فضای خروجی پارک گلهان
نمایی از یک درخت در پارک گلهان
نمایی از یک درخت در پارک گلهان
نمایی از درختان پل مانند پارک گلهان
نمایی از درختان پل مانند پارک گلهان
نمایی از گل های زیبای پارک گلهان
نمایی از گل های زیبای پارک گلهان

آدرس پارک برای گردشگران تور استانبول تابستان :

Istanbul, Cankurtaran Mh., 34122 Fatih/İstanbul, Turkey

دومین پارک:

“پارک امیرگان”است.

این پارک نیز بیشتر {اعضای-پارک} گل تشکیل داده است.

نمایی از فضای درونی هتل امیرگان
نمایی از فضای درونی پارک امیرگان
نمایی از گل های پارک امیرگان
نمایی از گل های پارک امیرگان
نمایی از گل های پارک امیرگان
نمایی از گل های پارک امیرگان
نمایی از گل های پارک امیرگان
نمایی از گل های پارک امیرگان

آدرس پارک:

Emirgan Mah., Emirgan, 34467 İstanbul, Turkey

سومین پارک:

“پارک الاس”است.

پارکی تفریحی/جنگلی که میتوانید با خانوادتان به این مکان برای پیک نیک بروید.

نمایی از پارک الاس
نمایی از پارک الاس
نمایی از پارک الاس
نمایی از پارک الاس
نمایی از پارک الاس
نمایی از پارک الاس
نمایی از کافه پارک الاس
نمایی از کافه پارک الاس

آدرس پارک:

Ahmet Adnan Saygun Cd., 34340, Turkey

 

موقعیت اقامتگاه

کشور:
شهر: