سفر به باکو با ماشین شخصی

شرح

سفر به باکو با ماشین شخصی ‏: شما از دو راه میتوانید به باکو سفر کنید، زمینی، هوایی، استفاده از اتوبوس و ماشین ‏شخصی. اگر از ماشین شخصی خود برای سفر به این کشور استفاده میکنید باید بدانید که ‏چهار راه دارید که هرکدام از آنها میتواند خوب و یا بد باشد. اگر از ماشین شخصی برای سفر ‏به باکو استفاده کنید. برای استفاده از ماشین شخصی برای سفر به این کشور باید گواهینامه ‏بین المللی به مدت اعتبار 1 ساله، پلام بین المللی، کارت عضو در کانون جهانگردی که اجباری ‏میباشد، داشتن کارت ماکیت خودرو، برچسب های سی دی و آی آر و در آخر مبلغی برای ‏عوارض خارج شدن از کشور  داشته باشید. برای داشتن گواهینامه بین المللی باید 95000 ‏تومان بپردازید. همینطور برای عضو شدن در کانون جهانگردی 44000 تومان، داشتن پلاک بین ‏المللی 288000 تومان، کارت مالکیت خودرو 86000 تومان، برچسب های آی آر و سی دی تنها ‏‏4000 تومان، هزینه عوارض خارج شدن از کشور به شکل زمینی 25000 تومان و هزینه هایی ‏برای داشتن مجوز برای خارج شدن از کشور و وارد شدن  به کشورهای خارجی به ترتیب، ‏‏18000 و 23000 تومان باید بپردازید. ‏شما میتوانید از دو مرز مرز آستارا و مرز بیله سووار موغان برای وارد شدن به این کشور استفاده کنید.

سفر به باکو با ماشین شخصی ‏

ارائه مدارک گمرک در سفر به باکو با ماشین شخصی :

مدارکی که باید این لحظه ارائه دهید، اصل و کپی صند ماشین، کارت ماشین، کارت سبز رنگ ماشین، گواهینامه، شناسنامه به همراه کارت ملی و گذرنامه میباشد. بعد از اینکه این مدارک را به مامور گمرک تحویل دادید به شما برگه برای مجوز خروج ماشین از کشور یا همیان کاپوتاژ که 6 تا 1 سال اعتبار دارد داده میشود. فراموش نکنید که این برگه را قبل از رسیدن تاریخ انقضا باید باطل کنید.

ارائه مدارک گمرک در سفر به باکو با ماشین شخصی

دریافت گواهینامه بین المللی در سفر به باکو با ماشین شخصی ‏ :

برای دریافت گواهینامه بین المللی باید کارت بین المللی خودرو و نمره زرد خودرو IR-43143 به همراه اصل و فتوکپی مدارکی که ذکر شده با مجوز کاپوتاژ را داشته باشید. این نمره زرد رنگ که به شما داده میشود ثابت بوده و مابقی یکساله هستند. بعد از ارائه همه این موارد گفته شده مهر خروج از کشور روی پاسپورت شما میخورد. حالا شما وارد آذربایجان شده اید. البته این موارد ذکر شده برای افرادی که با تور باکو سفر میکنند متفاوت است.

موقعیت اقامتگاه

کشور:
شهر: