کشور کانادا در ایران سفارت ندارد و فرد می بایست بعد از انجام ثبت نام و امور ابتدایی، ظرف مدت 30روز به سفارت کانادا دریکی از شعب واک در آنکارا،استانبول یا ابوظبی مراجعه کند. باید توجه داشت که در صورت عدم مراجعه درمدت تعیین شده درخواست شخص از سمت سفارت باطل شده و هزینه پرداخت شده عودت نمی گردد.

مدارک لازم برای ویزای کانادا

 1. اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر به همراه کلیه پاسپورتهای قدیمی، که در آن ویزا درج شده وجود داشته باشد.
 2. یک قطعه عکس تمام رخ 3.5×4.5 رنگی با پشت زمینه سفید.
 3. ترجمه معتبر شناسنامه.
 4. ترجمه معتبر از سند ازدواج در صورت هم سفر بودن با همسر و همچنین درصورت همسفر بودن با فرزندان، ترجمه معتبر گواهی اشتغال به تحصیل آنان.
 5. تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی به صورت جداگانه برای هر یک از متقاضیان.
 6. مدارک مالی شامل نامه تمکن بانک به زبان لاتین با مهر قسمت بین الملل بانک به همراه گردش چهارماهه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. درصورتیکه گواهی سپرده بلند مدت و یا گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار و سند اتومبیل و اجاره نامه دارید ارایه داده شود.
 7. ترجمه معتبر اسناد ملکی.
 8. مدارک شغلی مربوط به هر نوع شغل در زیر توضیح داده شده است:
  کارمندان : گواهی اشتغال به کار به زبان لاتین روی سربرگ شرکت( با ذکر تاریخ شروع به کار- سمت شغلی و درآمد ماهیانه – مدت زمان مرخصی موافقت شده) به همراه ترجمه فیش حقوق دو ماه آخر و ترجمه معتبر لیست بیمه دو ماه آخر و ترجمه حکم کارگزینی.
  کارفرمایان: ترجمه آگهی تاسیس – آگهی تغییرات – آگهی تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی 2 ماه آخر کارمندان- ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده-نامه تمکن بانک شرکت-ریز پرینت 4 ماه آخر لاتین
  تجار: ترجمه کارت بازرگانی و گواهی اتاق بازرگانی و ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و ترجمه لیست پرداخت بیمه.
  پزشکان: ترجمه پروانه دائم طبابت و کارت نظام پزشکی و ترجمه پروانه مطب و ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و ترجمه لیست پرداخت بیمه.
  مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت.
  کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد:ترجمه پروانه بهره برداری –ترجمه جواز کسب-ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده –ترجمه لیست پرداخت بیمه.

 

 

بازدیدها: 21